Historie

Ostravský spolek neslyšících byl založen roku 1918 v nově vznikající Československé republice pod názvem "podpůrný spolek hluchoněmých" v Ostravě, jako první na Moravě. Zakládajícím předsedou byl pan Jindřich Suchánek a spolek vedl až do roku 1923, kdy zemřel. Jeho místo dále zastával p. Jan Kolář až do roku 1951. Po roce 1948 byly všechny spolky z politických důvodů rušeny nebo sjednocovány do Národní fronty. Tak i spolek hluchoněmých byl zapojen do Svzu invalidů, kde setrval až do roku 1989. Od roku 1952 se střídali ve vedení svazu - ostravské organizace: Schneider, Kotálová, Konečný, Kučera, Lukašík, Tancer, znovu Kolář, Adámek st., Kramer, Pelant, Kubicová.

Po roce 1989 byla organizace neslyšících přejmenována na Svaz sluchově postižených. Roku 1992 na sjezdu neslyšících byl navržen název Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Ostravský spolek neslyšících, který platí od roku 1993. Ještě v roce1992 převzal vedení p. Stanislav Vjačka, který řídí organizaci dodnes. Ostravský spolek neslyšících pravidelně získává informace od ústředí Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, které je členem Mezinárodní federace neslyšících. Organizuje kulturně vzdělávací akce a kroužky ručních prací. Mezi nejúspěšnější aktivity spolku patří Pantomima neslyšících, se kterou již od roku 1981 úspěšně vystupuje po celé České republice i ve světě. Jmenujme některá velmi úspěšná vystoupení a ocenění v UsA, Japonsku, Německu, Norsku, Francii, Itálii, Monaku a Rakousku.