Poděkování


Děkujeme Magistrátu města Ostravy za finanční podporu pantomimy neslyšících a spolkové činnosti.
Děkujeme firmě Arcelormittal za finanční podporu projektu E-life for Deaf!, E-life for Deaf! 2 a Zkvalitnění využívání volného času neslyšících seniorů.