Představení učinkujících

Mg.A, Radim Vizváry Ph.D, Bc.A (Česká republika) 

vystoupí na Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících ve čtvrtek 4. 10. 2018

Je držitelem Ceny Thálie 2016 v kategorii Balet, pantomima

Radim Vizváry (nar. 1976) je úspěšný český mim, performer, režisér, pedagog a choreograf. Patří mezi jedny z nejvýraznějších mezinárodně uznávaných osobností současného mimického divadla. Svou uměleckou práci představil už téměř v celé Evropě, v USA, Asii a Africe. Je spoluzakladatelem mezinárodně úspěšného divadelního souboru Tantehorse, uměleckým šéfem domácího uskupení MIME PRAGUE, ředitelem mezinárodního festivalu MIME FEST a uměleckým šéfem mezinárodního festivalu pouličního divadla v Táboře Komedianti v ulicích. Spolupracuje se souborem Tichá opera, který propojuje nonverbální divadlo s operou. Je držitelem mnoha dalších ocenění u nás, v Evropě nebo USA.

Javier Guisado "Chavi" (ŠPANĚLSKO) 

vystoupí na Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících ve čtvrtek 4. 10. 2018 a zároveň na Slavnostním Galavečeru ke 100. výročí založení organizace 6. 10. 2018.

Javier Guisado Martin se narodil ve Španělsku. Svou uměleckou kariéru zahájil ve svých devíti letech rolí Charlieho Chaplina ve školním představení. Od roku 1999 učinkuje ve vlastní show El Show de Chavi. Jako herec vystupoval po celé Evropě, v USA, Kanadě, Číně a Japonsku. Je také režisérem a jeho krátký film již získal mnoho ocenění na různých festivalech.


BcA. Michaela Kosiecová (Česká republika)

vystoupí na Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících ve čtvrtek 4. 10. 2018

BcA. Michaela Kosiecová je neslyšící herečka, tanečnice, akrobatka na šále. Jejím zaměstnáním je asistentka pedagoga a lektorka českého znakového jazyka. Absolvovala magisterský obor VDN (Výchovná dramatika Neslyšících) na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Vedla jako lektorka mnoho workshopů v ČR i v zahraničí, například ve Francii, v Německu, v Černé Hoře atd. Ať už se těchto workshopů zúčastnili slyšící či neslyšící účastníci, nikdy neměla problém s komunikací s nimi. Potvruje, že komunikační bariéru lze prolomit pohybem.

Jak sama říká: Můj každodenní život trávím ve světě ticha. Nikdy v životě nebudu slyšet. Zní to smutně? Kdepak, mám oči a očima vnímám hudbu. Mou inspirací je příroda a pohyby v ní. Tanec je pro mě relaxace. Od malička hodně cestuji a vystupuji na různých akcích pro slyšící i neslyšící publikum. Například na festivalech pantomimy Neslyšících, na divadelních festivalech. 

Učinkovala například na festivalech v USA, v Číně, ve Švédsku, v Rakousku, v Německu, v Turecku, v Řecku atd. Její poslední větší dlouhodobou akcí byl německý projekt " Un-label " .

Andrea Truffa (Magic Andrew) (Itálie)

vystoupí na Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících ve čtvrtek 4. 10. 2018 a zároveň na Slavnostním Galavečeru ke 100. výročí založení organizace 6. 10. 2018.

ANDREA TRUFFA zvaný "ANDREW MAGIC" začal s kouzlením v roce 1987 ve svých 14 letech. Nyní kouzlí již 31 let. Během tohoto dlouhého období se přidal k federaci neslyšících kouzelníků. V roce 2004 se poprvé zúčastnil Světového šampionátu neslyšících (WDMF) v Lipsku a získal při své premiérové účasti 1. Místo. O 2 roky později v roce 2006 obhájil své první místo tentokrát na šampionátu v Petrohradu.V roce 2008 v Americké Californii v Riverside obsadil se svým novým vystoupením již potřetí podiové umístění. Tentokrát to bylo 3 místo a v roce 2010 byl koordinátorem WDMF v italské Cattolice.

Na Mezinárodním festivalu pantomimy v Ostravě uvede iluzionickou show: MAGIA GENERALE GRANDE ILLUSIONE

PANTOMIMA S.I. (Česká republika)

vystoupí na Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících v pátek 5. 10. 2018 a zároveň na Slavnostním Galavečeru ke 100. výročí založení organizace 6. 10. 2018.

Soubor byl založen v roce 1981. Se souborem spolupracuje řada profesionálních umělců, kteří se přímo podílí na inscenacích. Uměleckým vedoucím a režisérem souboru je pan Jindřich Zemánek. Hlavním smyslem tohoto souboru je umělecká činnost v oblasti pohyblivého divadla a pantomimy. Členové souboru pracují většinou jako vedoucí regionálních kroužků pantomimy a pohyblivého divadla. V práci se sluchově postiženými dětmi a mládeží uplatňují a předávají své zkušenosti a znalosti. V roce 2004 byla oceněna dlouhodobá a systematická práce pantomimy neslyšících prezentací v Národním divadle v Praze. Toto představení mělo mimořádný divácký úspěch. Tvorba PANTOMIMY S. I. je založena na spolupráci neslyšících a slyšících umělců. Tato kombinace je důležitá pro pochopení témat a způsobu jejich zpracování. Osamělost lidí zbavených možnosti slyšet a mluvit je těžko představitelná... Podobný pocit mívají i slyšící. Vzájemnou spoluprací se nám daří tento pocit překonat. Naše výsledky nás utvrzují v názoru, že integrace je potřebná a posouvá nás dál.


Pantomima S.I. vystupuje úšpěšně pravidelně každý rok na představeních MIMRAJ v Ostravěale také po celé České republice i ve světě. Jmenujme některá velmi úspěšná vystoupení a ocenění v USA, Japonsku, Německu, Norsku, Francii, Itálii, Monaku a Rakousku.

Josef Tichý (Česká republika)

vystoupí na Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících v pátek 5. 10. 2018

Profesionálně působí jako herec, mim a autor od roku 1992 v divadle IMAGE.
Vede workshopy v Dánsku, Německu i ČR. Samostatná autorská představení
APOTECA POETICA a APOTECA ROMANTICA.

Od roku 2008 pravidelně spolupracuje s PANTOMIMOU S. I. 

ROBO ERECTUS (Slovensko)

vystoupí na Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících v pátek 5. 10. 2018


Všude jen prach, trosky a holá krajina. Okolí nejeví žádné známky života. V továrně na roboty jsou dva poslední přeživší, které čeká dlouhá cesta bez cíle. Vydávají se na místa, kde nikdy nebyli a jejich putování je nutí k objevům, poznání i přemýšlení.

Robo Erectus je komická pantomima o dvou robotech, kteří už nemůžou nikomu posloužit, a tak radši baví sami sebe.

Nekouřím, nepiju, nestárnu, nevyžaduji pozornost, nemám city. Jsem robot. A nukleární bomba mi změnila život... Je ticho. Všude jen prach, trosky a holá krajina. Okolí nejeví žádné známky života. V továrně na roboty jsou dva poslední přeživší. Čeká je dlouhá cesta. Bez emocí. Bez cíle. Bez pomoci. Cesta do světa, ve kterém ještě nebyli.

Cesta plná objevování, poznávání... a přemýšlení. Kam se vydat, když není kdo by jim ukázal směr? Na tuto a další otázky odpoví autorské pohybové představení Lukáše Šimona a Antona Eliaše.

Režie, námět, realizace, hrají: Anton Eliaš, Lukáš Šimon

Light - design: Karel Šimek

Kostýmy: Lenka Hotmarová a Tereza Švolíková

Supervize: Radim Vizváry

Poděkování: Vojtěch Svoboda, Štefan Capko, Jakub Urban

O Lukáši Šimonovi... Absolvent katedry pantomimy (dnes katedra nonverbálního divadla) pražské HAMU. Od roku 2015 na této katedře působí jako tajemník, od roku 2016 jako pedagog hlavního oborového předmětu Pantomima a tělesný mimus. Absolvoval semestrální stáž pantomimy v berlínské škole Die Etage. Je také lektorem cirkusových disciplín pro děti a mládež v organizacích Cirqueon a Společný den. Je mimem v divadle Image v Praze, členem souborů Mime Prague, Sacra circus, Teatr Novogo fronta a pravidelně hostuje v Národním divadle a v Rockopeře Praha. Jako lektor pravidelně vyučuje pantomimu a cirkus na festivalech u nás i v zahraničí.