Spolupracujeme

- Od roku 2004 s Evropským centrem pantomimy neslyšících, se sídlem v Brně, jmenovitě s jejím výkonným ředitelem p. Jindřichem Zemánkem

- Od 1. dubna 2014 s Centrem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s