2009

XX. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících 

OSTRAVSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH VE SPOLUPRÁCI S EVROPSKÝM CENTREM PANTOMIMY NESLYŠÍCÍCH

ZA FINANČNÍ PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

UVÁDÍ

XX. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících

FESTIVAL SE KONÁ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ KOMISE PRO UNESCO

Středa 11. Listopadu 2009 v 18:00

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

Ul. 28 října 124

MORAVSKÁ OSTRAVA

Výchovná dramatika Neslyšících (VDN)

Obor, který vznikl na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v roce 1992, má v současné době podobu bakalářského i magisterského studia. Absolventi jsou připravováni pro pedagogickou i uměleckou praxi.

JANKO A FAZULKA

Pohádkový příběh ve tvaru knižního představení byl vytvořen se základním cílem motivace neslyšících dětí k četbě s porozuměním. Pohádka je vyprávěna ve znakovém jazyce s využitím prvků pohybového divadla, aby byla přístupná a srozumitelná nejen pro neslyšícího, ale i pro slyšícího diváka. Příběh o Jankovo hrdinské cestě k bohatství se zájmem můžou sledovat nejen děti, ale i dospělí a záhadnou roli v ní hraje kouzelná fazole.

Krištovič Marcel - student ateliéru VDN DIFA JAMU, Brno

Pedagogické vedení: prof. Zoja Mikotová

SOUBOR lidových tanců - neslyšící BĚLEHRAD

"Radivoj Popovic"

Oslaví příští rok trvání 60 let práce. Skupina má 7 oddílů a jedna z nich je: Dramaticko-pantomimické. Oddíl má 20 členů amatérských mimů. Díky tvůrčím schopnostem spolupracují s odborníky, jako například Marko Stojanovic, prezident Světové organizace mimů, který vedl školu pantomimy. Na kulturním festivalu neslyšících, který se konal v LOZOVIK, SRBSKO, byla poprvé uvedena hra "Lucerna"

LUCERNA

Pantomimická hra "Lucerna" je více než hra. Je o lucerně jako symbolu komunikace. Autorem tohoto námětu je Dušan Nikolić.

MOSTY

"Mosty" je pohybová imprese, vycházející z poezie Jana Skácela a přebásňující tyto texty do znakového jazyka. Most - důležitý k překonání vzdálenosti z jednoho břehu na druhý... Je také symbolem překonání nedorozumění, různosti. Most je pro nás symbolem komunikace.

Učinkují:

studenti ateliéru VDN DIFA JAMU - Antonova Marika, Koutská Mariana, Krištofovič Marcel, Mazurová Vladimíra, Znotina Jolana, Zrnečko Martin

Režie:

Zoja Mikotová

Hudba:

Zdeněk Kluka, studenti VDN

PANTOMIMA S. I.

Soubor byl založen v roce 1981. V souboru působí 21 neslyšících mimů. Se souborem spolupracuje řadaprofesionálních umělců, kteří se přímo podílí na inscenacích. Vedoucím souboru je pan Oldřich Bajer, uměleckým vedoucím a režisérem je pan Jindřich Zemánek. Hlavním smyslem tohoto souboru je umělecká činnost v oblasti pohybového divadla a pantomimy, členové souboru pracují většinou jako vedoucí regionálních kroužků pantomimy a pohybového divadla.

SETKÁNÍ

Místa kde se potkávají lidé a osudy nam připomenou, že bychom měli občas zastavit a podívat se také na druhé.

JOSEF TICHÝ

Herec, mim a autor, profesionálně působí od roku 1992 v divadle IMAGE Praha. Vede inspirativní pracovní dílny (workshopy) v Německu, Dánsku, Řecku a ČR. Spolupracuje s PANTOMIMOU S. I.

PROGRAM

VDN JAMU Brno - JANKO A FAZULKA

Radivoj Popovič, Beograd, SERBIA - LUCERNA

VDN JAMU Brno - MOSTY

PANTOMIMA S. I. - SETKÁNÍ

PODIVNÉ PŘÍBĚHY - Josef Tichý - Host slavnostního představení