Informace

Ostravský spolek neslyšících organizuje kulturně vzdělávací akce, kroužky ručních prací, turistické výlety, pobyty. Nejúspěšnější aktivitou Ostravského spolku neslyšících je pantomima neslyšících, zájemci se zde mohou naučit základy a techniku pantomimy pro neslyšící.