2012

2012

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ PANTOMIMY K 94. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OSTRAVSKÉHO SPOLKU NESLYŠÍCÍCH 2012

EVROPSKÉ CENTRUM PANTOMIMY NESLYŠÍCÍCH

OSTRAVSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

V RÁMCI PROJEKTU

ZA FINANČNÍ PODPORY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

UVÁDÍ

SLAVNOSTNÍ PANTOMIMICKÉ PŘEDSTAVENÍ U PŘÍLEŽITOSTI 94. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ORGANIZACE NESLYŠÍCÍCH V OSTRAVĚ

MIMRAJ

Středa 14. Listopadu 2012 v 17:00 hodin

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

Ul. 28. října 124

MORAVSKÁ OSTRAVA

MIMRAJ:

Grotesky, příběhy a klauniády

1. SHOWMAN

Kabaretiér který poznal slávu a úspěch ale je to již hodně dávno

2. KORUNKA

Záře reflektorů a lesklé konfety už zamotaly hlavu mnoha lidem

3. DOPIS

Klasická rodinná groteska kde hraje roli žárlivost ale také láska a odpouštění

4. VÝTAH

Vždy je něco poprvé a na návštěvu své milé je dobré se připravit

5. SETKÁNÍ

Náhody přináší překvapení a v tomto průsečíku dochází někdy i k porozumění

6. HOST

ZŠ pro sluchově postižené a MŠ pro sluchově postižené, kroužek "Tiché zpívání"

NightWork - Včelka Mája

7. HOST

Michal Dufek

Přední pražský mim "frankovské pantomimy

7. HOST

Miro Kasprzik

Slovenský mim s originálním humorem

HRAJÍ:

Markéta Maradová

Zlata Kurcová

Stanislav Kleisner

Oldřich Bajer

Michal Dufek

Miro Kasprzik

Děti z kroužku "Tichá píseň"

ZVUK:

Antonín Krištof

REŽIE:

Jindřich Zemánek

HOSTÉ:

MICHAL DUFEK

Michal dufek, mim a herec (Graham Pantomime), choreograf, pedagog jevištního pohybu. Michal Dufek je žákem Ladislava Fialky, hostoval v jeho souboru ale také ve studiu Gag Borise Hybnera, v současnosti náleží k představitelům moderní české pantomimy, speciálně v žánru imaginární a imaginativní pantomimy.

Představení je složeno z různých etud všech možných žánrů, které jsou úsměvné, mají náboj a zajímavou pointu. Pomocí pantomimy která posunuje naši představivost dál za hranice lidské fantazie.

MIRO KASPRZIK

Miro Kasprzik (*1962) je jeden z předních mimů na Slovensku. Absolvoval umělecký spezialkurz vom pantomime - theater, na Friedrich Schiller universitat v Jene SNR. Jeho originální pohybový projev a improvizace se nesmazatelně zapsaly do historie československé pantomimy. Účinkuje po celé Evropě i v zámoří. Kromě valstních představení spolupracuje na vernisážích, televizních, multimediálních a filmových projektech. Připravil nškolik představení s podtiženými dětmi v Liptovském Mikuláši. Je zakladatelem jediného slovenského festivalu PAN zaměřeného na pohyb a pantomimu.

Projekt PANTOMIMA NESLYŠÍCÍCH je podporován Ministerstvem kultury a Statutárním městem Brno. Projekt POHYB JAKO KOMUNIKACE, je podporován Statutárním městem Brno a Ostrava. Soubor PANTOMIMA S. I. je součástí těchto projektů, je založen na spolupráci neslyšících a slyšících umělců. Tato kombinace je důležitá pro pochopení témat a způsobů jejich zpracování. Osamělost lidí zbavených možnosti slyšet a mluvit je těžko představitelná... Podobný pocit mívají i slyšící. Vzájemnou spoluprací se nám daří tento pocit překonat. Naše výsledky nás utvrzují v názoru, že integrace je potřebná a posouvá nás dál.