Pantomima

SOUBOR PANTOMIMA S.I.

Soubor byl založen v roce 1981. V souboru působí 21 neslyšících mimů. Se souborem spolupracuje řada profesionálních umělců, kteří se přímo podílí na inscenacích. Vedoucím souboru je pan Oldřich Bajer, uměleckým vedoucím a režisérem je pan Jindřich Zemánek. Hlavním smyslem tohoto souboru je umělecká činnost v oblasti pohyblivého divadla a pantomimy. Členové souboru pracují většinou jako vedoucí regionálních kroužků pantomimy a pohyblivého divadla. V práci se sluchově postiženými dětmi a mládeží uplatňují a předávají své zkušenosti a znalosti. V roce 2004 byla oceněna dlouhodobá a systematická práce pantomimy neslyšících prezentací v Národním divadle v Praze. Toto představení mělo mimořádný divácký úspěch. Tvorba PANTOMIMY S. I. je založena na spolupráci neslyšících a slyšících umělců. Tato kombinace je důležitá pro pochopení témat a způsobu jejich zpracování. Osamělost lidí zbavených možnosti slyšet a mluvit je těžko představitelná... Podobný pocit mívají i slyšící. Vzájemnou spoluprací se nám daří tento pocit překonat. Naše výsledky nás utvrzují v názoru, že integrace je potřebná a posouvá nás dál.