2013

2013

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ PANTOMIMY K 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OSTRAVSKÉHO SPOLKU NESLYŠÍCÍCH 2013

OSTRAVSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

EVROPSKÉ CENTRUM PANTOMIMY

NESLYŠÍCÍCH

V RÁMCI PROJEKTU

POHYB JAKO KOMUNIKACE

ZA FINANČNÍ PODPORY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

UVÁDÍ

SLAVNOSTNÍ PANTOMIMICKÉ

PŘEDSTAVENÍ

U PŘÍLEŽITOSTI 95. VÝROČÍ

ZALOŽENÍ ORGANIZACE

NESLYŠÍCÍCH V OSTRAVĚ

MIMRAJ

středa 20. listopadu 2013 v 17:00 hodin

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

ul. 28. října 124

Moravská Ostrava

MIMRAJ:

Divadelní pořad pantomimy, grotesky a klauniády

PROGRAM:

BIGGLES SE VRACÍ

Dojemný příběh z filmových ateliérů

Románový hrdina literatury pro mládež (1932 - 1950) Jamese Biglesworha, přezdívka "Biggles", pilota a dobrodruha

Autorem literatury je W. E. Johns (1893 - 1968)

PANTOMIMA S. I.

HRAJÍ:

Markéta Maradová

Zlata Kurcová

Petra Gluchová

Stanislav Kleisner

Antonín Zralý

Pavel Barták

Oldřich Bajer

Tomáš Zbavitel

SVĚTLA:

Jindřich Zemánek

ZVUK:

Antonín Krištof

REŽIE:

Josef Tichý

SKUPINA NESLYŠÍCÍCH BUBENÍKŮ TICHÉ RYTMY

Provází: M. Plecháčková (Muzikohraní, o. s.)

BUBENÍCI:

Z. Šlachta

A. Hilšer

P. Racková

H. Hudcová

S. Konečná

P. Buzrlová

V. Pannová

TANEČNICE:

V. Chovancová

HOSTÉ:

D. Plecháček

P. Vank

Hudebně taneční vystoupení: Tajemná žena

Příběh o křehké a jemné bytosti s divokým srdcem...

HOST:

RADIM VIZVÁRY - MIM, REŽISÉR A PEDAGOG

MgA. Radim Vizváry, Ph.D. (*1979). Absolvent Hudební a taneční fakulty AMU v Praze katedry pantomimy. Patří mezi eminentní a mezinárodně uznávané představitele oboru mimického divadla. Jeho umělecký záběr obsahuje specializaci na vytvoření vlastní metodiky techniku mimu, navazuje na tradici a rozvíjí klasickou pantomimu do moderní podoby, kterou obohacuje o nově objevené principy techniky pohybu. Projevuje zájem o problematiku pantomimy a moderního mimu. Činí tak jak ve sféře tvůrčí, tak v pedagogice a teorii. Své vědecké a umělecké aktivity přináší i do zahraničí. Vizváry je spoluzakladatel mezinárodně úspěšného divadelního souboru Tantehorse a souboru Divadlo pantomimy. Do jeho umělecké činnosti patří i autorství, dramaturgie, režie a choreografie v oboru mimického umění. Na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze se věnuje jako interní pedagog katedry pantomimy hlavnímu odbornému předmětu Pantomima a Tělesný mimus. Paralelně své pedagogické zkušenosti uplatňuje na škole Die Etage v Berlíně a převážně v zahraničí vede master classes a workshopy. Své produkční a organizační schopnosti uplatňuje v pořádaní festivalů. V současné době to jsou mezinárodní festival pantomimy MIME FEST a mezinárodní festival pouličního divadla v Táboře Komedianti v ulicích. Vizváry má na svém kontě více než 20 autorských a spoluautorských představení a více než 15 pantomimických etud. Je držitelem mezinárodní ceny Perla za herecký výkon a mnoha dalších ocenění (EU, USA)

Projekt PANTOMIMA NESLYŠÍCÍCH je podporován Ministerstvem kultury a Statutárním městem Brno. Projekt POHYB JAKO KOMUNIKACE, je podporován Ministerstvem kultury a Statutárním městem Ostrava. Soubor PANTOMIMA S. I. je součástí těchto projektů, je založen na spolupráci neslyšících a slyšících umělců. Tato kombinace je důležitá pro pochopení témat a způsobů jejich zpracování. Osamělost lidí zbavených možnosti slyšet a mluvit je těžko představitelná... Podobný pocit mívají i slyšící. Vzájemnou spoluprací se nám daří tento pocit překonat. Naše výsledky nás utvrzují v názoru, že integrace je potřebná a posouvá nás všechny dál.

Projekty

PANTOMIMA NESLYŠÍCÍCH

a

POHYB JAKO KOMUNIKACE

probíhají za finanční podpory

MINISTERSTVA KULTURY

a

STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY