2011

Slavnostní představení pantomimy k 93. výročí založení Ostravského spolku neslyšících

OSTRAVSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH V RÁMCI PROJEKTU POHYB JAKO KOMUNIKACE, ZA FINANČNÍ PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

UVÁDÍ

SLAVNOSTNÍ PANTOMIMICKÉ PŘEDSTAVENÍ U PŘÍLEŽITOSTI 93. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ORGANIZACE NESLYŠÍCÍCH V OSTRAVĚ

MIMRAJ

Pondělí 7. Listopadu v 17:00 hodin

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

Ul. 28. října 124

MORAVSKÁ OSTRAVA

MIMRAJ:

Grotesky, příběhy a klauniády

1. HRADNÍ STRÁŽ

PANTOMIMA S.I.

někteří kluci si budou asi stále hrát na vojáky i když vyrostou

2. KOČKY

PANTOMIMA S.I.

dobrá dvojice, ta zkušená a prošlá světem a druhá..., dáma, to nejlepší c může nabídnout kosmetika a móda

3. TROJÚHELNÍK

PANTOMIMA S.I.

nejenom geometrický tvar ale i vztahy tří lidí které tvarují vnitřní cit a naší cestu životem

4. TV PŘENOS

PANTOMIMA S.I.

to co někteří z nás prožívají u televizoru někdy překračuje téměř všechny hranice

5. HROBNÍK

PANTOMIMA S.I.

groteska plná černého humoru přináší galerii výrazných typů společnosti

6. BRICK CIRK

ŠTEVO CAPKO

7. POUŤ

MICHAL HECHT

Hrají:

Markéta Maradová

Zlata Kurcová

Petra Gluchová

Stanislav Kleisner

Tomáš Zbavitel

Pavel Barták

Antonín Zralý

Šímon Skopový

Oldřich Bajer

Števo Capko

Michal Hecht

Zvuk:

Antonín Kryštof

Světla:

Jindřich Zemánek

Režie:

Josef Tichý

Hosté:

Števo Capko

Herec, gagman, choreograf a clown. V letech1993 - 1997 studoval u Ctibora Turby a Borise Hybnera na katedře Nonverbálního a komediálního divadla na hudební fakultě AMU v Praze. V té době se zúčstnil stáží ve Švýcarsku v Scuola teatro Dimitri a v Centre National des arts du Cirque ve Francii a také workshopu amerického clowna Daniela Gulka. Od absolvování HAMU v roce 1997 působil v divadlech v Chebu, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Jihlavě a v Ostravě.

Založil sdružení Circus Sacra, se kterým vytvořil představení Faustroll podle knihy Alfreda Jarryho, pouliční představení Draceana, Mechanica, Brick Cirk, Lazy Varieté. Spolu s Jiřím Bilbo Reidingerem hraje klauniádu Talíře - Taniere, která vznikla v režii Ctibora Turby v Divadle mimů Alfred ve dvoře. V pražském Národním divadle učinkoval mj. v inscenacích Mistr a Markétka a Hamlet.

Michal Hecht

Studoval pantomimu na kurzech pořádaných při JAMU Brno, akrobacii soukromě u Evy Bosákové a bojové umění (karate) při TJ Prazdroj. Poté absolvoval mnoha kurzů s rozličnými směry pohybového a neverbálního divadla v Česku, Západním Berlíně a Dánsku. Navštěvoval několik kurzů režie a dramaturgie. V letech 1985 - 1986 byl v angažmá loutkového divadla Alfa v Plzni. Ale odchází na volnou nohu a jezdí po světě. Zabývá se hraním svých sólových představení, učí, režíruje neverbální představení, ale i mluvená divadla. Je často zván do velkých divadel ne pohybovou spolupráci, či jako host do různých televizních pořadů.

Jan V. Kratochvíl

Moderátor představení MIMRAJ

Je absolventem Filmové akademie AMU a po osmileté praxi ve Filmovém studiu Barrandov se od roku 1971 věnoval pantomimě, převážně ve spolupráci se Ctiborem Turbou. Po této "výuční době" pro divadlo, film a televizi u nás i v cizině. Aniž se sám považuje za člověka a umělce výstředního, rád se ocitá na pomezí jednotlivých žánrů, kde je nejvíc příležitostí pro jeho poetizující vidění krutého světa, ve kterém láska vítězí nad zlobou, a obráceně, v pravidelných intervalech. Není pak divu, že jeho životním krédem je "Věci se nemají uspěchat i za cenu trpělivého snění" . "Někdy strašně zesílí zlo, někdy zase dobro. Nevím, jak ten mechanismus funguje. Jediné, co vím, že si to každý musí rozhodnout sám v sobě.

Projekt PANTOMIMA NESLYŠÍCÍCH je podporován Ministerstvem kultury a Statutárním městem Brno. Projekt POHYB JAKO KOMUNIKACE, je podporován Statutárním městem Brno a Ostrava. Soubor PANTOMIMA S. I. je součástí těchto projektů, je založen na spolupráci neslyšících a slyšících umělců. Tato kombinace je důležitá pro pochopení témat a způsobů jejich zpracování. Osamělost lidí zbavených možnosti slyšet a mluvit je těžko představitelná... Podobný pocit mívají i slyšící. Vzájemnou spoluprací se nám daří tento pocit překonat. Naše výsledky nás utvrzují v názoru, že integrace je potřebná a posouvá nás dál.